Papildus pakalpojumi

 

Pie kompānijas reģistrācijas un to juridiskās uzturēšana reizēm ir nepieciešami dažādi papildus pakalpojumi.

 

Kopā ar kompānijas reģistrāciju iespējams saņemt šadus papildus servisus:

  • Izrakstus no dažādu kompaniju reģistriem (Certificate of Good Standing)
  • Dažādu speciālo korporatīvo dokumentu izstrāde (Pilnvaras, protokolus)
  • Grāmatvedības nodrošināšana, gada parskatu un citu atskaišu nodošana reģistrācijas valstī
  • Juridiskās adreses un/vai virtuāla ofisa nodrošināšana dažādās valstīs
  • Nominālo direktoru un akcionāru pakalpojumi
  • Konultācijas korporatīvo struktūru izveidē
  • Konsultācijas nodokļu jautājumos (saistība ar starptautisko nodokļu plānošanu)
  • Konsultācijas banku darbības jautājumos
  • Rezidences atļauju noformēšana

 

Pakalpojumu klāsts pamatā ir saistīts ar biznesa izveidi dažādas valstīs un viss kas ar to saistīts.

Pēc detalizētākas informācijas lūdzu griezieties pie mūsu kompānijas speciālistiem.

Nominālais serviss

 

Virknē klasisko ārzonu jurisdikciju (piemēram Beliza, BVI) kompāniju reģistrā esošā informācija par kompāniju direktoriem un/vai akcionāriem ir konfidenciāla. Dibinot šādas kompānias klients visnotāl droši var kļūt par kompānijas direktoru un akcionāru saglabājot konfiodencialitāti. Tomēr virknē valstu komercreģistru dati ir publiski pieejami. Lai nodrošinātu klientu konfidencialitāti ir iespējams kompānjās iecelt nominālos direktorus un akcionārus. Lai arī komercreģistrā formāli akcionārs ir nomināla persona, klients iegūst kontroli pār uzņemumu ar trasta līguma palīdzību, savukārt ar nominālo direktoru tiek noslēgts pārvaldības līgums un saņemta no direktora ģenerālpilnvara, tādējādi klients iegūst arī kompānijas pārvaldes tiesības.