BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

 

Kāds man var būt labums no offshore kompānijas?

Offshore kompāniju izmantošana ir viens no izplatītākajiem legālajiem veidiem, kā legāli minimizēt savu nodokļu maksājumu slogu. Pareizi pielietojot offshore kompāniju ir iespējams gūt vērā ņemamu labumu no mazākiem nodokļu maksājumiem. Tas ļauj maksimizēt savus tīrās pelņas rādītājus, kas arī ir normāla biznesa pamatmērķis.

Tomēr nodokļu ekonomija ir tikai viens no offshore kompāniju pielietojumiem. Kā rada prakse, galvenais to pielietošanas veids tomēr ir uzņēmēja aktīvu aizsardzības mehānisms. Pareizi reģistrēta un noformēta offšore kompānija rada situāciju, ka reāli neviena valsts iestāde, ne uzņēmēja biznesa partneri un pat ne tiesu izpildītāji nevar pretendēt uz īpašumiem, kas ir noformēti uz offshore kompāniju. Tai pat laikā uzņēmējs var saglabāt pilnu kontroli pār uzņēmumu, kas noformēts uz offšore kompāniju.

Ir vēl arī citi gadījumi, kad uzņēmējam ir nepieciešama offšor kompānija, bet tie ir specifiskāki un daudz mazāk izplatīti. Piemēram, offshore kompānija var but noderīga tādos gadījumos, ja ir vajadzīgs, lai īpašnieku sastāvs paliktu konfidenciāls, vai arī gadījumos, ja kadā valstī pret vietējam kompānijām ir kaut kādi ierobežojumi. Ir arī gadījumi (ka piemēram Krievijā), kad offshore kompānijas tiek izmantotas tikai, lai apietu valūtas operāciju ierobežojumus. Lai vai kā, ja ir neskaidrības šai jautājumā, vislabāk tomēr ir griezties pie kompetenta jurista vai biznesa konsultanta.

 

Nedaudz par ofšoru kompānijām.

Varētu minēt visbiežāk izmantoto shēmu.
Tiek reģistrēta ārvalstu kompānija. Tajā tiek iecelti nomināli akcionāri. Ar akcionāriem uzņēmējs noslēdz trasta līgumu, kurā ir minēts, ka lai arī juridiski kompānija pieder nominālajiem akcionāriem, tomēr visi labumi un īpašumi, kādi vien ir un būs šīs kompānijas īpašumā, pienākas benificiārajam īpašniekam, t.i. uzņēmējam. Tā tiek nokārtotas īpašuma tiesības offshore uzņēmuma.

Tiek iecelt arī nominālais direktors. Nominālais direktors izraksta uzņēmējam ģenerālo pilnvaru. Ar šo pilnvaru uzņēmējs iegūst tiesības veikt jebkuras darbības kompānijas vārda, piemēram, atvērt, aizvērt un darboties ar bankas rēķiniem, parakstīt līgumus, veikt parunas kompānijas vārda utt. Šādi uzņēmējs tiek pie uzņēmuma vadības kontroles.

Protams var but arī citi gadījumi. Vajadzības gadījumā arī uzņēmēju var iecelt par direktoru vai akcionāru. Jebkura gadījumā var izveidot tādu ofšora struktūru, kāda būtu vispiemērojamākā dotajā gadījumā.

 

Cik izmaksā offshore kompānija?

Viss ir atkarīgs no konkrētā uzņēmēja vēlmēm un konkrētās situācijas. Visvienkāršākā offšore kompānijas reģistrācija var izmaksāt tikai ap tūkstots dolāriem. Tai paša laika nopietnas offshore struktūras izveidošana var apieties uz vairākiem tūkstošiem dolāru. Lielāka daļa uzņēmēju par offshore kompāniju neiztērē vairāk kā tūkstoti līdz divi tukstoši dolāru. Tādējādi viss atkarīgs no konkrētas situācijas.

 

Cik ātri var noreģistrēt kompāniju?

Arī šeit situācija dažādos gadījumos ir atšķirīga. Pastāv tā saucamas gatavās jeb ready made kompānijas. Šādas kompānijas var noformēt līdz galam vienas dienas laika. Tomēr šeit gan jāmin, ka specifiskākas situācijās ne vienmēr ar šādu kompānijas dokumentāciju var pietikt. Var but vajadzīga dažādu papildus dokumentu pasūtīšana vai legalizēšana. Tas viss tomēr prasa laiku. Dažkārt uzņēmējam ir nepieciešams noreģistrēt kompāniju ar savu nosaukumu. Arī tas prasa laiku. parasti nopietnas kompānijas reģistrēšana ar klienta nosaukumu un visu vajadzīgu dokumentu legalizēšanu var aizņemt ap četrām nedēļām.